Πήλινες Φωλιές Περιστεριών 24,5 cm

2.50

Επειδή είναι πολύ εύθραυστο προϊόν, η αποστολή του μπορεί να γίνει μόνο με παραγγελίες που συμπληρώνουν μία ατόφια παλέτα.