Πήλινες Φωλιές Περιστεριών 23,5 cm

2.00

Επειδή είναι πολύ εύθραυστο προϊόν, η αποστολή του μπορεί να γίνει μόνο με παραγγελίες που συμπληρώνουν μία ατόφια παλέτα.